Uppdragsgivare

Våra uppdragsgivare

DB Schenker – DB Schenker är ett tyskt transport- och logistikföretag verksamt över hela världen. Schenkers verksamhet innefattar transport sjö, flyg, land och logistik.

Stena Recycling – Sveriges främsta återvinningsföretag. Kostnadseffektiv avfallshantering, återvinning & förädling av industrispill & övrigt avfall.