Certifiering

Fair Transport

ÖGS Bolagen är anslutna till Fair Transport

 

  • Fair Transport syftar till att verka för hållbara transporter: både gällande ansvar för företag och medarbetare, för miljö och klimat och för trafiksäkerhet.
  • Fair Transport är grunden för en hållbar affär. Konkurrensen om lägsta pris ska ersättas med kvalitet.
  • Det är viktigt att synliggöra hållbara transporter så att valet ska bli självklart. Som en jämförelse ska det vara lika självklart att välja en hållbar transport som att köpa miljömärkt i livsmedelsbutiken.
  • Fair Transport tål granskning och skapar trygghet för dig som transportköpare.
  • Vi har alla ett ansvar för att det vi köper och levererar är hållbart. Fair Transport är branschens sätt att synliggöra hållbara transporter.
  • Fair Transport syftar till en stark och sund transportnäring redo att möta framtidens utmaningar.

 

Miljö

Miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015

Certifieringen har fortlöpt sedan 2001

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 45001:2018

Certifieringen har fortlöpt sedan 2009

Kvalitet

Kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015

Certifieringen har fortlöpt sedan 2009

Trafiksäkerhet

Trafiksäkerhetscertifierade enligt ISO 39001:2012

Certifieringen har fortlöpt sedan 2004