Om Företaget

  

Om oss

ÖGS Bolaget, ÖGS Miljötransporter och Örebro Godstrafik Stockholm är tre bolag under samma tak. Vi är idag totalt ca 130 anställda och varit verksamma i branschen sedan 1952 och som transportör för DB Schenker (Bilspedition) sedan 1956. Genom detta har vi erhållit god kunskap att genomföra våra kunders krav och förväntningar på ett tillfredsställande sätt. Vårt transportöruppdrag för DB Schenker är linjer på Västsverige, Östergötland och Mälardalen med bas i Örebro. Vi är också transportör åt Stena Recycling sedan 2016 där vi har transporter i Örebro län samt kortare fjärrkörningar. Vi har många olika typer av chaufförstjänster, såsom: lots, fjärr, distribution, krok- och liftdumperkörningar etc. Vi har egen verkstad och fasta servicescheman för samtliga av våra fordon. Vi värdesätter god sammanhållning på arbetsplatsen och vi strävar efter att vara ett ledande åkeriföretag med hög kvalité.

Åkeriet är medlem i bransch- organisationerna Sveriges Åkeriföretag och Biltrafikens arbetarförbund samt BTF (Bilspeditions Transportör Förening)

Affärsidé

ÖGS Bolagen skall med hög kvalité, service, kompetens, säkerhet och miljöhänsyn erbjuda och utveckla för kunderna attraktiva lösningar avseende transporttjänster gällande såväl konventionellt gods, kyl, frys och värmegods och gods som fraktas som specialgods. ÖGS Bolagen skall också arbeta för rationella lösningar vad gäller samtransport av olika kunders gods för bästa utnyttjande av fordon och personal, detta för att ge kunderna bästa service och pris. Allmänheten skall uppfatta oss som en seriös aktör med stort fokus på miljö och trafiksäkerhet.

Mål och handlingsplaner

Årligen upprättas kvalitets-, miljö-, trafiksäkerhets- och arbetsmiljömål samt handlingsplaner som krävs för att nå dessa. Samtliga anställda ska på något sätt beröras av ett eller flera mål och åtgärder. Målen tas fram på ett sådant sätt att tydliga kopplingar ska kunna utläsas mellan upprättade mål och företagets betydande aspekter och eventuellt fastställda kvalitetsbrister (risker/möjligheter) samt företagets olika policy dokument.

Verksamhetskarta

Det började 1956 med ett bil och släp som trafikerade mellan Örebro och Göteborg och har sedan dess utvecklats till det verksamhetsområde vi har idag. Vi trafikerar Västsverige, Östergötland och Mälardalen med frys-, kyl-, värme-, container- och styckegodstransporter VARJE DAG!

DB Schenkers terminaler som ÖGS trafikerar är markerade på verksamhetskartan. Trafiken körs med utgångspunkt från och till Örebro mellan de andra terminalerna och närliggande orter. Den största volymen av godset som vi transporterar går direkt mellan kunder och styckegodset (under 1000kg) går via Schenkers terminaler.

Stena Recyclings uppdrag är mestadels lokalt i Örebro län från kund till filial, men även ett par bilar trafikerar mellan filialerna i landet.

Verkstad

ÖGS driver egen verkstad med varmgarage och plats för 10 bilar. Verkstaden är utrustad med en helautomatisk fordonstvätt med vatten som återvinns och renas. Trafiksäkerhetshall där varje fordon är inne på service var annan månad. Vi servicetillfäller åtgärdas även mindre fel/briste som rapporterats in via ”kontroll före körning”. Vid varje start av ett fordon genomgår chaufförerna denna checklista ”kontroll före körning” genom att svara på en checklista. Punkter om avviker kommer då till inkorgen i Coststop. Cost stop är ett kvalitetssystem för rapportering och avvikelsehantering som är grunden för all planering för verkstaden.

Historik

1956 startade Bertil Johansson företaget Bertils Transport och körde linjen Örebro-Göteborg för Bilspedition med en bil och släp.